Kontakt

 

Prijava sumnje na neželjeni efekat leka ili sumnje u tehničku ispravnost proizvoda:

tel: +381(0)63645467

e-mail: DSO-RS@takeda.com

 

 

Medicinske informacije:

tel: +381(0) 11 3122550

 

Takeda Pharma