Data Privacy Policy

Politika privatnosti

Kada koristite Takeda Pharmaceutical Company Limited ("Takeda") Internet stranicu, poveravate nam informacije. Politika privatnosti ima za cilj da vam objasni koje lične podatke prikupljamo, zašto ih prikupljamo i šta radimo sa njima. Takeda je utvrdila  politiku u pogledu zaštite podataka o ličnosti koje obrađuje Takeda ("Politika zaštite podataka o ličnosti")..

Politika zaštite podataka o ličnosti

Veći deo našeg sajta možete da koristite bez ostavljanja bilo kakvih ličnih podataka koji vas identifikuju. U cilju pružanja informacije koju od nas zahtevate u određenim situacijama, potrebne su nam dodatne informacije o vama. Priznajući važnost podataka o ličnosti,  Takeda će nastojati da zaštiti podatke o ličnosti u skladu sa sledećom politikom:

 • Pribavljanje podataka o ličnosti

    Takeda će da pribavlja podatke o ličnosti na zakonom dozvoljen način.

 • Korišćenje informacija o ličnosti
 1. Takeda će da koristi podatke o ličnosti koje ste vi kao posetilac ove Internet stranice dobrovoljno podelili i to u okviru onih svrha korišćenja koje je Takeda već saopštila ili javno objavila.
 2. Ukoliko Takeda poveri nekom podugovaraču obradu podataka o ličnosti, Takeda će pažljivo da proveri i izabere ovog podugovarača i da vrši neophodni i odgovarajući nadzor nad  podugovaračem kako bi osigurala kontrolu sigurnosti poverenih podataka.
 • Dostavljanje podataka o ličnosti trećem licu

    Takeda neće dostavljati podatke o ličnosti trećem licu bez prethodno dobijene saglasnosti nalogodavca, osim u slučaju dostavljanja ovih podataka trećem licu shodno važećim zakonima..

 • Kontrola podataka o ličnosti
 1. Takeda će voditi računa o tačnosti podataka o ličnosti koje čuva i vršiće kontrolu sigurnosti ovih podataka o ličnosti u obimu koji je neophodan za postizanje svrhe korišćenja.
 2. Takeda će preduzeti razumne mere za sigurnost podataka od neovlašćenog pristupa radi sprečavanja gubitka, uništenja, falsifikovanja i curenja podataka o ličnosti. 
 • Otkrivanje čuvanih podataka o ličnosti, itd.

    Ukoliko bilo koje lice čije podatke o ličnosti Takeda čuva zahteva od kompanije Takeda da obelodani, ispravi, doda, precrta, prestane sa korišćenjem ili izbriše ove podatke, Takeda će dostaviti odgovor na ovakav zahtev u skladu sa važećim zakonima.

 • Interni sistem kontrole i zaštite podataka o ličnosti
 1. Takeda će da na odgovarajući način utvrdi i održava interni sistem kontrole i zaštite podataka o ličnosti, uključujući i izbor odbora za zaštitu podataka o ličnosti i lice odgovorno za kontrolu i zaštitu podataka o ličnosti.
 2. Takeda će da edukuje i sprovodi neophodan i odgovarajući nadzor nad svojim zaposlenima u vezi sa adekvatnom kontrolom i zaštitom podataka o ličnosti.
 

Takeda Pharma