Term of Use

Uslovi korišćenja

Ovaj internet sajt je u vlasništvu i pod upravom Takeda Pharmaceutical Company Limited ("Takeda").

Hvala što ste posetili naš internet sajt. Vaš pristup i korišćenje ovog internet sajta podleže ovim Uslovima korišćenja i svim važećim zakonima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i pretraživanjem ovog sajta prihvatate  bez ograničenja, ove Uslove korišćenja.

Autorsko pravo, robne marke, itd.

Sadržaj ovog internet sajta, svi tekstovi, uključujući dokumente, slike i grafiku i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu sadržaj) su autorsko pravo ili vlasništvo Takede ili su na internet sajt postavljeni na osnovu dozvole ili ovlašćenja vlasnika ili nosioca prava. Sadržaj internet sajta zaštićen je prema važećim zakonima o autorskom pravu i pravu intelektualne svojine kao  i robnim markama i svako korišćenje sadržaja internet sajta bez dozvole vlasnika je strogo zabranjeno. Takeda Vam odobrava kopiranje, preuzimanje ili štampanje sadržaja isključivo za Vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu; pod uslovom da:

  1. zadržite u svim kopijama sve napomene o autorskom pravu i ostale napomene o zaštićenom vlasništvu koje su ovde sadržane;
  2. sadržaj ne sme da bude menjan ni na koji način;
  3. korišćenje ne sme da predstavlja povredu prava kompanije Takeda ili trećih lica (uključujući, bez ograničenja, iznošenje kleveta, ili povredu prava privatnosti ili prava na kontrolu korišćenja ličnih atributa u javnosti).

Svaki drugi vid korišćenja sadržaja je zabranjen, uključujući, bez ograničenja, korišćenje na mreži ili na drugom internet sajtu.

Svi nazivi proizvoda kompanije Takeda koji se navode na ovom internet sajtu su robne marke čiji su vlasnici, ili čije licence poseduju Takeda, njena zavisna društva ili pridružena društva.

Osim kao što je gore izričito predviđeno, nijedna odredba iz ovih Uslova ne može se tumačiti kao davanje bilo kakve licence ili prava po osnovu bilo kojeg patenta, robne marke ili autorskog prava kompanije Takeda ili trećeg lica.

Medicinske informacije

Ovaj internet sajt može da sadrži informacije o medicinskim i farmaceutskim proizvodima i namenjen je za opštu svrhu informisanja. Mnogi proizvodi ne moraju da budu dostupni u svim zemljama, ili mogu da budu dostupni pod različitim robnim markama, za različite indikacije, u različitim dozama, ili različitoj jačini. Mnogi od proizvoda su dostupni isključivo na recept koji prepiše vaš lokalni lekar u skladu sa lokalnim propisima. Nijedna odredba iz ovih Uslova ne treba da se smatra kao davanje prioriteta,  promocijom za bilo koji proizvod koji se izdaje na recept, uključujući one koji su u fazi razvoja.

Mi ne dajemo medicinske dijagnoze, niti posebne tretmane za pacijente, pa sve informacije o proizvodima koje su sadržane u ovim Uslovima nikada ne treba koristiti kao zamenu za savet vašeg lekara ili drugog kvalifikovanog davaoca zdravstvenih usluga

Odricanje od odgovornosti

Takeda koristi razumne napore da osigura da informacije na ovom Internet sajtu budu tačne i ažurne. Informacije mogu da sadrže netačnosti ili pravopisne greške.

SADRŽAJ OVOG INTERNET SAJTA JE POSTAVLJEN "U POSTOJEĆEM STANJU", BEZ GARANCIJA ILI JEMSTAVA BILO KOJE VRSTE, BILO IZRIČITIH ILI PREĆUTNIH, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, GARANCIJE ILI JEMSTVA U POGLEDU TAČNOSTI, POUZDANOSTI, POTPUNOSTI, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU ILI NEPOSTOJANJA POVREDE PRAVA TREĆIH LICA OVIM SADRŽAJEM, ILI GARANCIJA ILI JEMSTAVA DA JE  PRISTUP OVOM INTERNET SAJTU BEZ GREŠAKA ILI DA OVAJ INTERNET SAJT NEMA KOMPJUTERSKE VIRUSE. INFORMACIJE TREBA PAŽLJIVO DA PROCENJUJU POSETIOCI SAJTA. TAKEDA, KAO NI NJENA ZAVISNA ILI PRIDRUŽENA DRUŠTVA, NI BILO KOJA DRUGA STRANA KOJA JE UKLJUČENA U STVARANJE ILI POSTAVLJANJE OVOG SAJTA NEĆE BITI ODGOVORNA ZA SVE DIREKTNE, POSLEDIČNE , SLUČAJNE, INDIREKTNE ILI KAZNENE ŠTETE PROISTEKLE IZ PRISTUPA, KORIŠĆENJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA OVOG INETERNET SAJTA, ILI BILO KAKVE GREŠKE, ILI PROPUSTE U SADRŽAJU SAJTA. 

Ukoliko su bilo koji od gornjih izuzetaka u pogledu garancija neizvršni, ostali izuzeci koji su gore navedeni i dalje ostaju na snazi u maksimalnoj meri koju dozvoljava pravo date jurisdikcije. Takeda ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili povredu koji su posledica vašeg pristupa ili nemogućnosti pristupa ovom internet sajtu ili oslanjanja na bilo koji sadržaj ovog sajta.

Izmene u korišćenju i prestanak korišćenja

Takeda zadržava pravo na dopune, brisanje ili izmenu informacija na ovom internet sajtu u bilo koje vreme bez prethodnog obaveštenja. Takeda takođe zadržava pravo da povuče ovaj internet sajt u bilo koje vreme bez prethodnog obaveštenja.

Informacije koje vi obezbeđujete

Od kompanije Takeda se ne traži da odgovori na bilo koji dopis poslat elektronskom poštom, ili na druga saopštenja. Postavljanjem sadržaja s koji ste  vi kao posetilac postavili na ovu internet stranicu, garantujete da ste kao nosilac prava na tim sadržajima dali pravo Takedi na besplatno, neograničeno pravo korišćenja.  Takeda i njena pridružena društva zadržavaju pravo na korišćenje ovakvih saopštenja za bilo koju namenu i na reprodukovanje, prevođenje,  objavljivanje i obelodanjivanje ovih informacija  bez ograničenja ili nadoknade. Takeda i njena pridružena društva takođe mogu slobodno da koriste bez ograničenja i bez nadoknade ideje, koncepte, tehničko znanje i iskustvo (know-how), tehnike i slično sadržane u bilo kom saopštenju koje dostavite kompaniji za bilo koju svrhu, uključujući, bez ograničenja, razvoj, proizvodnju i plasiranje proizvoda.

Anonimni podaci i “kolačići”

Mi možemo da prikupljamo i obrađujemo anonimne informacije o Vašim posetama ovom veb-sajtu, kao što su neke od stranica koje posećujete i neke od pretraga koje vršite. Ovakve anonimne informacije koristimo kao pomoć za poboljšanje sadržaja sajta i kompilaciju zbirnih statističkih podataka o pojedincima koji koriste naš sajt za interne potrebe ispitivanja tržišta. Pri tome, možemo da instaliramo “kolačiće.”

Linkovi

Linkovi ka sajtovima trećih lica može se dati u interesu ili pogodnosti posetilaca ovog sajta. Takeda nije izvršila pregled sajtova trećih lica koji mogu da imaju link do, ili od ovog internet sajta i ne podržava i ne snosi odgovornost za sadržaj bilo kojeg sajta ovih trećih lica. Korišćenje tog/tih internet sajtova podleže uslovima svakog navedenog sajta.

Svaki vlasnik internet sajta, koji želi da ima link do ovog internet sajta, mora da pribavi unapred dozvolu od kompanije Takeda.

Informacije objavljene preko društvenih mreža

Izdanja vesti, finansijski izveštaji i ostalo postavljeni na našem eksternom veb sajtu smatraju se za informacije koje je Takeda zvanično objavila, i ove informacije postavljene preko dole navedenih Korporativnih naloga i preko naloga na socijalnim mrežama zaposlenih kompanije Takeda ne izražavaju obavezno zvanične stavove kompanije Takeda.

Korporativni nalozi kompanije Takeda na društvenim mrežama

U nastavku su navedeni Globalni korporativni nalozi kompanije Takeda. Takeda Pharmaceutical Company Limited zvanično ne priznaje nijedne druge naloge.

RSS kanal kompanije Takeda

Takeda nudi najnovije kompanijske informacije preko RSS kanala. Registracija na donju adresu pomoću Vašeg čitača ili veb-pregledača kompatibilnog sa RSS omogućava Vam da automatski dobijate najnovije vesti sa Takeda.com koje se ažuriraju, bez potrebe da posećujete ovaj veb-sajt.

Mere predostrožnosti za korišćenje

  • Obezbeđeni RSS može se koristiti isključivo za privatnu upotrebu.
  • Obezbeđenje informacija preko RSS može biti obustavljeno ili prekinuto bez prethodnog obaveštenja.
  • Napominjemo da sadržaj i format obezbeđenog RSS podležu izmeni bez prethodnog obaveštenja.
  • Molimo za razumevanje zbog toga što Takeda ne odgovara na pojedinačne zahteve za objašnjenjima ili na pitanja o načinu korišćenja RSS.
  • Molimo za razumevanje da neki veb-čitači ne podržavaju naš RSS.

Merodavno pravo

Ovi uslovi su uređeni i tumače se u skladu sa zakonima Republike Srbije. Za sve pravne  sporove, koji su vezani za korišćenje ove Internet stranice nadležni su sudovi u Beogradu.

 

 

Takeda Pharma