Dobavljači

 

Dobavljači su od ključnog značaja za pomoć pacijentima kompanije Takeda kako bi dostigli bolje zdravlje. Bez obzira da li nas snabdevate sirovinama, dajete na raspolaganje laboratoriju za klinička istraživanja ili pružate marketinške usluge, vaša roba i usluge svakodnevno utiču na pacijente koji se oslanjaju na proizvode kompanije Takeda, kao i na zaposlene u kompaniji Takeda koji se sa strašću posvećuju poboljšanju zdravlja pacijenata širom sveta. 

Dole su dati linkovi koji će pomoći da se razume kako treba raditi sa kompanijom Takeda kao dobavljač. 

Održiva nabavka– Naučite nešto o pristupu koji kompanija Takeda ima kako bi obezbedila da njeni dobavljači budu podjednako posvećeni održivosti kroz naš pristup održivoj nabavci, Kodeks ponašanja dobavljača kompanije Takeda, kvalifikaciju dobavljača i marljivost, različitost dobavljača i druge resurse. 

 

 

Novosti

    Top of page

    Takeda Pharma