Lekovi koji se mogu  izdavati  bez lekarskog recepta i dodaci ishrani 

OTC

Controloc Control®

Faktu®

Riopan®

Sanostol®

 

 

 

Top of page

Takeda Pharma